Algemene Voorwaarden

KOSTEN

Aan het starten van een affiliateprogramma zijn geen kosten verbonden. Netwerk fee: 5%

BETALING

Maandelijkse facturatie met een betaal termijn van 15 dagen.

UITBETALING

Maandelijkse facturatie (indien omzet hoger dan €25,00) met een uitbetaal termijn van 30 dagen.

BEDRAGEN

Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

PROVISIE

De provisie verschilt per affiliateprogramma maar is nooit lager dan €0,10 eurocent per klik, €0,50 per lead of 3% provisie over een sale.

NIET TOEGESTAAN

Het is niet toegestaan het aangeleverde materiaal en/of verkregen gegevens te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen, de etiquette, de richtlijnen van de Reclame Code Commissie of deze algemene voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de navolgende handelingen en gedragingen:

- Het ongevraagd verzenden van e-mail zoals gedefinieerd in de Telecommunicatiewet;
- Het verzenden van e-mail aan Nederlandse consumenten of bedrijven zonder dubbele en expliciete toestemming van de ontvanger (Double opt-in). Met enkel opt-in is het bij Provisie.nl niet toegestaan Nederlandse consumenten of bedrijven via e-mail te benaderen;
- misbruik maken van de teksten, logo, merknaam of informatie van de adverteerder;

Affiliateprogramma's zijn niet toegestaan wanneer deze:

- pornografisch of gewelddadig karakter heeft;
- discrimineert naar ras, geslacht, godsdienst of levensovertuiging;
- illegale activiteiten ontplooit, bevordert of aanprijst;
- afbreuk doet aan de goede naam en reputatie van de aangesloten Adverteerders en/of Provisie.nl
- auteursrechten, merkrechten of andere rechten van derden schendt.

AANSPRAKELIJKHEID

Provisie.nl is niet aansprakelijk voor indirecte, speciale of gevolgschade, of enig verlies van inkomsten, winst of gegevens, in verband met deze overeenkomst of het affiliateprogramma, zelfs als we de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Onze totale aansprakelijkheid zal niet hoger zijn dan de totale provisie welke reeds betaald en/of in betaling zijn. Op deze website zijn de algemene voorwaarden, disclaimer en privacybeleid van toepassing. Deze overeenkomst mag ten alle tijden, zonder opgaaf van reden en/of notificatie worden aangepast.